Verplanten

Er zijn van die bomen die net “verkeerd” of in de weg staan, maar te mooi zijn om zomaar  om te zagen.Dan kan verplanten een goed alternatief zijn.

Alvorens een verplanting kan worden uitgevoerd wordt er verplantbaarheids onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt bepaald of de boom verplantbaar is, of deze voorbereid moet worden en wat de optimale verplantmethode is. Daarnaast wordt een groeiplaats advies gegeven voor de nieuwe plantlocatie. De bevindingen en adviezen worden aan u gerapporteerd.

Er zijn verschillende methodes om bomen te verplanten

Verplantschop.
Deze methode wordt toegepast bij bomen met een maximale stamdiameter tot 30 centimeter. De verplantmachine kan alleen ingezet worden als er geen kabels aanwezig zijn. De verplantmachine(verplantschop aan mobilekraan of shovel) werkt met vier of twee schoepen die in de bodem gedrukt worden. Als de schoepen bij elkaar komen is de boom los en kan deze vervoerd worden naar haar nieuwe locatie. Hier wordt de boom in een vooraf gestoken plantplaats neer gezet. Door gebruik te maken van een verplantmachine kunnen bomen op een efficiënte wijze verzet worden.

Hijsmethode.
Deze methode wordt toegepast bij bomen met een stamdiameter van 10 tot 60 centimeter en een maximaal gewicht van 40 ton. De boom wordt altijd verplant met een kluit van 8 keer de stamdiameter. Hierbij staan kroon en de kluit voldoende in balans om goed te kunnen hergroeien. Een grotere kluit zou bij het lichten van de boom kunnen uitzakken of afbreken doordat het gewicht te zwaar is en wortels afbreken. De boom wordt als hij vrij gegraven is, gelicht door middel van een telescoopkraan. Om de haak van de telescoopkraan te kunnen bevestigen worden 1, 2 of 4 hijsbanden om de stam gelegd. De hoogte is vaak onder de eerste takaanzet. Om schade door het aanspannen van de banden te voorkomen, wordt eerst een dikke laag jute om de stam gewikkeld. De boom wordt vervolgens gelicht en op een dieplader liggend of staand geplaatst waarna deze wordt vervoerd naar de nieuwe plantlocatie. Hier wordt afhankelijk van de situatie eerst een goede groeiplaats gecreëerd.
Bovenstaande methode kan worden toegepast tot medio maart. Doordat de sapstroom op gang komt, wordt de bast kwetsbaar en kan schade ontstaan aan de bast of kan de boom zelfs geringd worden. Wij kiezen dan voor een verplanting met behulp van een stalen pen. Hierbij wordt door de stam een gat van 20 mm. geboord, waarna er een stalen pen wordt geplaatst. De hijsbanden worden aan deze stalen pen bevestigd, zodat de boom gelicht kan worden. De pen wordt na de verplanting weer verwijderd, waarna het gat binnen twee jaar weer dichtgroeit.

Ondersteunende hijsmethode.
Deze methode wordt toegepast bij bomen met een stamdiameter van 60 tot 80 centimeter en een maximaal gewicht van 150 ton. Deze methode wordt gebruikt omdat hijsbanden deze gewichten niet meer kunnen tillen en dat het gewicht van de kluit te groot is, waardoor het risico van afbreken van delen van de kluit te groot is. Onder de kluit worden buizen of binten geperst om “ondersteuning” aan de kluit te geven. Hieronder worden stalen hijsbinten aangebracht om de kluit op te tillen. Het lichten van de boom wordt uitgevoerd met behulp van een telescoopkraan. Vervoeren van de boom wordt vaak gedaan met een platformwagen. Deze kan het gewicht dragen en het gewicht tijdens het vervoer altijd stabiel en horizontaal houden door middel van hydraulische technieken. De boom wordt geplant in een voorgeprepareerde plantplaats. De hijsbinten worden verwijderd en de stalen onderconstructie blijft achter.

Horizontale versleepmethode.
Deze methode wordt toegepast bij bomen met een stamdiameter die groter is dan 80 centimeter. Bij de toepassing van dit systeem wordt de boom met een kluit van circa 10 meter doorsnede verplant. Deze methode is ontwikkeld om zeer oude bomen te kunnen verplanten met 100% garantie Bij deze methode worden stalen platen onder de boom aangebracht, waardoor de boom op een soort slede komt te staan. De uiteindelijk verplaatsing vindt plaats met behulp van Off Shore liertechnieken. Indien de boom binnen enkele honderden meters kan worden verplant zal dit met behulp van de lier worden uitgevoerd. Als de boom verder verplant moet worden of als de ondergrondse infrastructuur een belemmering vormt, kan de boom op een platformwagen worden getrokken om haar op deze manier verder te vervoeren. Hierna kan de boom op haar nieuwe locatie geplant worden.