Planten

 

Door  geen rekening te houden met omstandigheden en de verkeerde keuzes overleven veel bomen het eerste jaar niet.

Voordat er begonnen kan worden met het aanplanten  van bomen in een  stedelijk of landelijk omgeving moet er eerst een goed beplantingsplan gemaakt worden. In dit plan wordt voor al gekeken naar de functie en het doel van de beplanting en voor al niet te vergeten het eindbeeld van de beplanting. Door bij het planten al rekening te houden met met de functie, doelstelling en eindbeeld kunnen problemen en hoge kosten in de toekomst al voorkomen worden.

De doelstelling,functie en het eindbeeld van de beplanting en de groeiplaats zijn van invloed op de soort boom. Ook wordt er gekeken naar  de toloratie van de soort ten opzichte van de standplaats.

Te denken valt hierbij aan:

  • Ruimte van de standplaats (ondergronds/bovengronds)
  • Gevoeligheid strooizout
  • Windbelasting
  • Verkeersdruk (vorm van de kroon,wortelschade)
  • Gevoeligheid voor ziekte en aantastingen
  • Bodemeisen van de soort
  • Grondwater standen
  • Beeldbepalend karakter(sierwaarde)

 

Rekeninghoudend met al deze zaken zal er een keuze gemaakt moeten worden welke soorten er binnen een project in aanmerking komen.

Hoe meer er rekening gehouden  wordt met deze zaken hoe groter  de slagingskans van het project

Wij kunnen u  zowel adviseren in toepasbaarheid van  beplantingen, het maken van  beplantingsplannen   en  het daadwerkelijk  aanplanten.