Copyright

Deze website en haar inhoud is copyright van Klasens Groentechniek - © Klasens Groentechniek 2011. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie of verveelvoudiging van een deel of het geheel van de inhoud, in welke vorm dan ook is verboden anders dan het volgende:

•    U kunt printen of downloaden naar een lokale harde schijf voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik
•    U mag de inhoud van individuele derden voor hun persoonlijk gebruik, maar alleen als je erkent de website als de bron van het materiaal

U mag niet, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, te distribueren of commercieel te exploiteren van de inhoud. Ook mag u niet doorgeven of opslaan in een andere website of andere vorm van elektronisch zoeksysteem.

Linken en verwijzen naar de pagina’s van Klasens Groentechniek op Internet mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Wij stellen het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.